Tabel: Gebruikelijke doseringen van algemeen voorgeschreven antibiotica[a] - Merck Manuals Professional Edition (2023)

Aminoglycosiden Aminoglycosiden Aminoglycosiden hebben een concentratieafhankelijke bacteriedodende werking. Deze antibiotica binden zich aan het 30S-ribosoom, waardoor de bacteriële eiwitsynthese wordt geremd. Spectinomycine is een bacteriostatisch... lees meer

Amikacine

N.v.t

15 mg/kg IV eenmaal/dag

of

7,5 mg/kg elke 12 uur

15 mg/kg IV eenmaal/dag

of

7,5 mg/kg IV elke 12 uur

N.v.t

5–7,5 mg/kg IV elke 12 uur

1,5–2,5 mg/kg IV elke 24–48 uur

Gentamicine

N.v.t

5–7 mg/kg IV eenmaal per dag

of

1,7 mg/kg IV elke 8 uur

5–7 mg/kg IV eenmaal per dag

N.v.t

1–2,5 mg/kg IV elke 8 uur

0,34–0,51 mg/kg IV elke 24–48 uur

 • Voor synergie met een celwandactief antibioticum voor de behandeling van enterokokkenendocarditis veroorzaakt door stammen die daarvoor gevoelig zijngentamicine

N.v.t

1 mg/kg IV elke 8 uur

N.v.t

N.v.t

1 mg/kg IV elke 8 uur

Infectieziekteconsultatie vereist voor dosering

De dosering wordt aangepast om een ​​piekserumconcentratie van 3–4 mcg/ml (6,3–8,4 micromol/l) en een dalconcentratie van<1 mcg/ml (2,1 micromol/l)

Neomycine

 • Voor preoperatieve darmantisepsis (meterytromycineen mechanische reiniging)

1 g voor 3 doses (bijv. om 13.00 uur, 14.00 uur en 23.00 uur op de dag vóór de operatie)

N.v.t

N.v.t

15 mg/kg elke 4 uur gedurende 2 dagen

of

25 mg/kg om 13.00, 14.00 en 23.00 uur op de dag vóór de operatie

N.v.t

N.v.t

 • Voor levercoma

1-3 g 4 keer per dag

N.v.t

N.v.t

0,6–1,75 g/m²2elke 6 uur

of

0,4–1,2 g/m22elke 4 uur

N.v.t

N.v.t

Streptomycine

 • Voor tuberculose

N.v.t

15 mg/kg IM elke 24 uur (maximaal: 1,0 g/dag), daarna 1,0 g 2-3 keer per week

N.v.t

N.v.t

20–40 mg/kg IM eenmaal daags

7,5 mg/kg IM elke 72–96 uur (maximaal: 1 g)

 • Voor synergie met een celwandactief antibioticum voor de behandeling van enterokokkenendocarditis

N.v.t

7,5 mg/kg IM elke 12 uur

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

Tobramycine

N.v.t

5–7 mg/kg IV eenmaal per dag

of

1,7 mg/kg IV elke 8 uur

5–7 mg/kg IV eenmaal per dag

of

1,7 mg/kg IV elke 8 uur

N.v.t

1–2,5 mg/kg IV elke 8 uur

0,34–0,51 mg/kg IV elke 24–48 uur

Bèta-lactams Bèta-lactams Bèta-lactams zijn antibiotica met een bèta-lactamringkern. Subklassen zijn onder meer carbapenems cefalosporines en cefamycinen (cefems) clavams monobactams lees meer :Cefalosporinen Cefalosporines Cefalosporines zijn bacteriedodende bètalactamantibiotica. Ze remmen enzymen in de celwand van gevoelige bacteriën, waardoor de celwandsynthese wordt verstoord. Er zijn 5 generaties cefalosporines... lees meer (1e generatie)

Cefadroxil

0,5–1 g elke 12 uur

N.v.t

N.v.t

15 mg/kg elke 12 uur

N.v.t

0,5 g oraal elke 36 uur

Cefazoline

N.v.t

1–2 g IV elke 8 uur

2 g IV elke 8 uur

N.v.t

16,6–33,3 mg/kg IV elke 8 uur

1–2 g IV elke 24–48 uur

Cephalexine

0,25–0,5 g elke 6 uur

N.v.t

N.v.t

6,25–12,5 mg/kg elke 6 uur

of

8,0–16 mg/kg elke 8 uur

N.v.t

0,25–0,5 g oraal elke 24–48 uur

Bètalactams:Cefalosporinen Cefalosporines Cefalosporines zijn bacteriedodende bètalactamantibiotica. Ze remmen enzymen in de celwand van gevoelige bacteriën, waardoor de celwandsynthese wordt verstoord. Er zijn 5 generaties cefalosporines... lees meer (2e generatie)

Cefaclor[C]

0,25–0,5 g elke 8 uur

N.v.t

N.v.t

10–20 mg/kg elke 12 uur

of

6,6–13,3 mg/kg elke 8 uur

N.v.t

0,5 g oraal elke 12 uur

Cefotetan

N.v.t

1–3 g IV elke 12 uur

2-3 g IV elke 12 uur

N.v.t

20–40 mg/kg IV elke 12 uur

1–3 g IV elke 48 uur

Cefoxitine

N.v.t

1 g IV elke 8 uur tot 2 g IV elke 4 uur

2 g IV elke 4 uur

of

3 g IV elke 6 uur

N.v.t

27–33 mg/kg IV elke 8 uur of, bij ernstige infecties, 25–40 mg/kg elke 6 uur

0,5–1,0 g IV elke 24–48 uur

Cefprozil

0,25 g elke 12 uur

of

0,5 g elke 12–24 uur

N.v.t

N.v.t

15 mg/kg elke 12 uur voor otitis media

N.v.t

0,25 g oraal elke 12–24 uur

Cefuroxim

0,125–0,5 g elke 12 uur

0,75–1,5 g IV elke 6–8 uur

1,5 g IV elke 6 uur

10–15 mg/kg suspensie elke 12 uur

Voor oudere kinderen:Tabletten van 125-250 mg elke 12 uur

25–50 mg/kg IV elke 8 uur

0,25–0,5 g oraal elke 24 uur

of

0,75 g IV elke 24 uur

 • Voor meningitis

3 g IV elke 8 uur

50–60 mg/kg IV elke 6 uur

Bètalactams:Cefalosporinen Cefalosporines Cefalosporines zijn bacteriedodende bètalactamantibiotica. Ze remmen enzymen in de celwand van gevoelige bacteriën, waardoor de celwandsynthese wordt verstoord. Er zijn 5 generaties cefalosporines... lees meer (3e generatie)

Cefotaxim

N.v.t

1 g elke 12 uur tot 2 g IV elke 4 uur

2 g IV elke 4 uur

N.v.t

8,3–33,3 mg/kg IV elke 4 uur

of

16,6–66,6 mg/kg elke 6 uur

1-2 g IV elke 24 uur

Cefpodoxime[D]

0,1–0,4 g elke 12 uur

N.v.t

N.v.t

5 mg/kg elke 12 uur

N.v.t

0,1–0,4 g oraal elke 24 uur

Ceftazidim

N.v.t

1 g IV elke 12 uur tot 2 g elke 8 uur

2 g IV elke 8 uur

N.v.t

25–50 mg/kg IV elke 8 uur

0,5 g IV elke 24-48 uur

Ceftazidim/avibactam

(2,5 gram =ceftazidim2 g + avibactam 0,5 g)

N.v.t

2,5 g IV elke 8 uur

2,5 g IV elke 8 uur

N.v.t

N.v.t

0,94 g IV elke 24-48 uur

Ceftibuten[C]

0,4 g elke 24 uur

N.v.t

N.v.t

9 mg/kg eenmaal daags

N.v.t

0,1 g oraal elke 24 uur

Ceftriaxon

N.v.t

1-2 g IV elke 24 uur

2 g IV elke 24 uur

N.v.t

50–75 mg/kg IV elke 24 uur

of

25–37,5 mg/kg elke 12 uur

Hetzelfde als de dosis voor volwassenen

 • Voor meningitis

N.v.t

2 g IV elke 12 uur

2 g IV elke 12 uur

N.v.t

50 mg/kg IV elke 12 uur of 100 mg/kg elke 24 uur (niet meer dan 4 g/dag)

Mogelijk een oplaaddosis van 100 mg/kg IV (niet hoger dan 4 g) bij aanvang van de behandeling

2 g IV elke 12 uur

Bètalactams:Cefalosporinen Cefalosporines Cefalosporines zijn bacteriedodende bètalactamantibiotica. Ze remmen enzymen in de celwand van gevoelige bacteriën, waardoor de celwandsynthese wordt verstoord. Er zijn 5 generaties cefalosporines... lees meer (4e generatie)

Cefepime

N.v.t

1–2 g IV elke 8–12 uur

2 g IV elke 8 uur

N.v.t

50 mg/kg IV elke 8–12 uur

0,25–1 g IV elke 24 uur

Bètalactams:Cefalosporinen Cefalosporines Cefalosporines zijn bacteriedodende bètalactamantibiotica. Ze remmen enzymen in de celwand van gevoelige bacteriën, waardoor de celwandsynthese wordt verstoord. Er zijn 5 generaties cefalosporines... lees meer (5e generatie)

Ceftaroline

N.v.t

0,6 g IV elke 12 uur

0,6 g IV elke 12 uur

N.v.t

N.v.t

0,2 g IV elke 12 uur

Nieuwe cefalosporines Cefalosporines Cefalosporines zijn bacteriedodende bètalactamantibiotica. Ze remmen enzymen in de celwand van gevoelige bacteriën, waardoor de celwandsynthese wordt verstoord. Er zijn 5 generaties cefalosporines... lees meer

Ceftolozaan/tazobactam

(1,5 g = ceftolozaan 1 g + tazobactam 0,5 g)

N.v.t

1,5 g IV elke 8 uur

1,5 g IV elke 8 uur

N.v.t

N.v.t

Eén keer 0,75 g IV, daarna elke 8 uur 0,15 g IV

Cefiderocol

N.v.t

2 g IV elke 8 uur

2 g IV elke 8 uur

N.v.t

N.v.t

0,75 g IV elke 12 uur

Bètalactams:Penicillines Penicillines Penicillines zijn bètalactamantibiotica die bacteriedodend zijn door onbekende mechanismen, maar misschien door autolytische enzymen te activeren die de celwand van sommige bacteriën vernietigen. (Zie ook Overzicht... lees meer

Amoxicilline

0,25–0,5 g elke 8 uur

of

0,875 g elke 12 uur

N.v.t

N.v.t

12,5–25 mg/kg elke 12 uur

of

7–13 mg/kg elke 8 uur

N.v.t

0,25–0,5 g oraal elke 24 uur

 • Voor endocarditisprofylaxe

2 g voor 1 dosis

N.v.t

N.v.t

50 mg/kg 1 uur vóór de procedure

N.v.t

2 g oraal voor 1 dosis

Amoxicilline/clavulanaat

0,25–0,5 g elke 8 uur

of

0,875 g elke 12 uur

N.v.t

N.v.t

Als>40 kg:Dosis voor volwassenen

N.v.t

0,25–0,5 g oraal elke 24 uur

Amoxicilline/clavulanaat, ES-600

N.v.t

N.v.t

N.v.t

45 mg/kg elke 12 uur

N.v.t

N.v.t

Amoxicilline/clavulanaat, verlengde afgifte

2 g elke 12 uur

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

Ampicilline

N.v.t

0,5–2,0 g IV elke 4–6 uur

2 g IV elke 4 uur

N.v.t

25–50 mg/kg IV elke 6 uur

0,5–2,0 g IV elke 12–24 uur

 • Voor meningitis

N.v.t

2 g IV elke 4 uur

2 g IV elke 4 uur

N.v.t

50–100 mg/kg IV elke 6 uur

2 g IV elke 12 uur

Ampicilline/sulbactam

(3 gr=2 gramampicilline +1 g sulbactam)

N.v.t

1,5–3,0 g IV elke 6 uur

3 g IV elke 6 uur

N.v.t

25–50 mg/kg IV elke 6 uur

1,5–3,0 g IV elke 24 uur

Dicloxacilline[C]

0,125–0,5 g elke 6 uur

N.v.t

N.v.t

3,125–6,25 mg/kg elke 6 uur

N.v.t

0,125–0,5 g oraal elke 6 uur

Nafcilline

Zelden gebruikt

1–2 g IV elke 4 uur

2 g IV elke 4 uur

N.v.t

12,5–25 mg/kg IV elke 6 uur

of

8,3–33,3 mg/kg elke 4 uur

1–2 g IV elke 4 uur

Oxacilline

Zelden gebruikt

1–2 g IV elke 4 uur

2 g IV elke 4 uur

N.v.t

12,5–25 mg/kg IV elke 6 uur

of

8,3–33,3 mg/kg IV elke 4 uur

1–2 g IV elke 4 uur

Penicilline G[C]

N.v.t

1–4 miljoen eenheden IV elke 4–6 uur

4 miljoen eenheden IV elke 4 uur

N.v.t

6.250–100.000 eenheden/kg IV elke 6 uur

of

4.166,6–66.666 eenheden/kg IV elke 4 uur

0,5–2 miljoen eenheden IV elke 4–6 uur (maximale totale dagelijkse dosis: 6 miljoen eenheden/dag)

Penicilline V

0,25–0,5 g elke 6–12 uur

N.v.t

N.v.t

6,25–12,5 mg/kg elke 8 uur

N.v.t

N.v.t

Penicilline G benzathine Penicillines Penicillines zijn bètalactamantibiotica die bacteriedodend zijn door onbekende mechanismen, maar misschien door autolytische enzymen te activeren die de celwand van sommige bacteriën vernietigen. (Zie ook Overzicht... lees meer (Ik ben alleen)

 • Voor streptokokkenfaryngitis

N.v.t

1,2 miljoen eenheden IM voor 1 dosis

N.v.t

N.v.t

25.000–50.000 eenheden/kg IM als enkele dosis

of

Als<27kg:300.000–600.000 eenheden als enkele dosis

of

Als27kg:0,9 miljoen eenheden als enkele dosis

1,2 miljoen eenheden IM voor 1 dosis

 • Profylaxe voor reumatische koorts

N.v.t

1,2 miljoen eenheden IM elke 3 à 4 weken

N.v.t

N.v.t

25.000–50.000 eenheden/kg IM elke 3–4 weken

1,2 miljoen eenheden IM elke 3 à 4 weken

 • Voor vroege syfilis

N.v.t

2,4 miljoen eenheden IM voor 1 dosis

N.v.t

N.v.t

50.000 eenheden/kg IM voor 1 dosis

2,4 miljoen eenheden IM voor 1 dosis

 • Voor late syfilis (exclusief neurosyfilis)

N.v.t

2,4 miljoen eenheden IM/week gedurende 3 weken

N.v.t

N.v.t

50.000 eenheden/kg IM in 3 doses met een tussenpoos van 1 week

2,4 miljoen eenheden IM voor 1 dosis

Penicilline G procaïne(Ik ben alleen)

N.v.t

0,3–0,6 miljoen IM-eenheden elke 12 uur

N.v.t

N.v.t

25.000–50.000 eenheden/kg IM elke 24 uur

of

12.500–25.000 eenheden/kg IM elke 12 uur

0,3 tot 0,6 miljoen IM-eenheden elke 12 uur

Piperacilline(1,9 mEq natrium/g)

N.v.t

3 g IV elke 4-6 uur

3 g IV elke 4 uur

N.v.t

50–75 mg/kg IV elke 6 uur

of

33,3–50 mg/kg IV elke 4 uur

3-4 g IV elke 12 uur

Piperacilline/tazobactam(2,25 gr=2,0 g piperacilline+0,25 gr

N.v.t

3,375 g IV elke 6 uur

3,375 g IV toegediend gedurende 4 uur elke 8 uur of 4,5 g IV elke 6 uur

N.v.t

80 mg/kg IV elke 8 uur

2,25 g IV elke 8 uur tot 4,5 g IV elke 12 uur

Bètalactams:Monobactamen Monobactams Monobactams zijn parenterale bèta-lactam bacteriedodende antibiotica. Aztreonam is momenteel het enige beschikbare monobactam. Aztreonam heeft een activiteit die vergelijkbaar is met die van ceftazidim tegen Enterobacterales... lees meer

Aztreonam

N.v.t

1–2 g IV elke 6–12 uur

2 g IV elke 6 uur

N.v.t

30–40 mg/kg IV elke 6–8 uur

0,5 g IV elke 8 uur

Bètalactams:Carbapenems Carbapenems Carbapenems omvatten Ertapenem Imipenem Meropenem Carbapenems zijn parenterale bacteriedodende bètalactamantibiotica met een extreem breed spectrum. Ze zijn actief tegen lees meer

Ertapenem

N.v.t

1 g IV elke 24 uur

1 g IV elke 24 uur

N.v.t

N.v.t

0,5 g IV elke 24 uur

Enorm

N.v.t

0,5–1,0 g IV elke 6 uur

1 g IV elke 6 uur

N.v.t

Voor baby's van 4 weken tot 3 maanden:25 mg/kg IV elke 6 uur

Voor kinderen>3 maanden:15–25 mg/kg IV elke 6 uur

0,125–0,25 g IV elke 12 uur (kan het risico op aanvallen verhogen)

Meropenem

N.v.t

1 g IV elke 8 uur

2 g IV elke 8 uur

N.v.t

20–40 mg/kg IV elke 8 uur

0,5 g IV elke 24 uur

 • Voor meningitis

N.v.t

2g IV elke 8 uur

2 g IV elke 8 uur

N.v.t

40 mg/kg IV elke 8 uur

1 g IV elke 24 uur

Meropenem/Vavorbactam(4 gram =meropenem2 g + vaborbactam 2 g)

N.v.t

4 g IV elke 8 uur

4 g IV elke 8 uur

N.v.t

N.v.t

1g IV elke 12 uur

Doripenem

N.v.t

0,5 g IV elke 8 uur

0,5 g IV elke 8 uur

N.v.t

N.v.t

0,25 g IV elke 24 uur

Fluorochinolonen Fluorochinolonen Fluorochinolonen vertonen concentratieafhankelijke bacteriedodende activiteit door de activiteit van DNA-gyrase en topoisomerase te remmen, enzymen die essentieel zijn voor bacteriële DNA-replicatie. Fluorochinolonen... lees meer [e]

Ciprofloxacine

0,5–0,75 g elke 12 uur

0,2–0,4 g IV elke 8–12 uur

0,4 g IV elke 8 uur

10–15 mg/kg IV elke 12 uur (onder bepaalde omstandigheden)

10–15 mg/kg IV elke 12 uur (onder bepaalde omstandigheden)

0,5–0,75 g oraal elke 24 uur

of

0,2–0,4 g IV elke 24 uur

 • Verlengde afgifte voor ongecompliceerde blaasontsteking

0,5 g elke 24 uur gedurende 3 dagen

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

Delafloxacine

450 mg elke 12 uur

300 mg IV elke 12 uur

300 mg IV elke 12 uur

N.v.t

N.v.t

N.v.t

Gemifloxacine

320 mg elke 24 uur

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

160 mg oraal elke 24 uur

Levofloxacine

0,25–0,75 g elke 24 uur

0,25–0,75 IV g elke 24 uur

0,75 g IV elke 24 uur

N.v.t

N.v.t

0,25–0,5 g oraal of IV elke 48 uur

Moxifloxacine

0,4 g elke 24 uur

0,4 g IV elke 24 uur

0,4 g IV elke 24 uur

N.v.t

N.v.t

0,4 g elke 24 uur oraal of IV

Norfloxacine[C]

0,4 g elke 12 uur

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

0,4 g oraal elke 24 uur

Ofloxacine

0,2–0,4 g elke 12 uur

0,4 g IV elke 12 uur

0,2–0,4 g IV elke 12 uur

N.v.t

N.v.t

0,1–0,2 g oraal of IV elke 24 uur

Macroliden Macroliden Macroliden zijn antibiotica die voornamelijk bacteriostatisch zijn; door te binden aan de 50S-subeenheid van het ribosoom remmen ze de bacteriële eiwitsynthese. Macroliden worden relatief slecht opgenomen... lees meer

Azitromycine

0,5 g op dag 1, daarna 0,25 g elke 24 uur gedurende 4 dagen

0,5 g IV elke 24 uur

0,5 g IV elke 24 uur

N.v.t

0,5 g oraal op dag 1, daarna 0,25 g oraal elke 24 uur gedurende 4 dagen of 0,5 g IV elke 24 uur

 • Voor niet-gonokokkencervicitis en urethritis

1 gram voor 1 dosis

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

 • Voor reizigersdiarree

1 gram voor 1 dosis

N.v.t

N.v.t

5–10 mg/kg voor 1 dosis

N.v.t

N.v.t

 • Voor tonsillitis of faryngitis

N.v.t

N.v.t

N.v.t

12 mg/kg gedurende 5 dagen

N.v.t

N.v.t

 • Voor otitis media of door de gemeenschap opgelopen pneumonie

N.v.t

N.v.t

N.v.t

10 mg/kg op dag 1, daarna 5 mg/kg eenmaal daags op dag 2-5

N.v.t

N.v.t

Claritromycine

0,25–0,5 g elke 12 uur

Verlengde afgifte: 1 g elke 24 uur

N.v.t

N.v.t

7,5 mg/kg elke 12 uur

N.v.t

0,25–0,5 g oraal elke 24 uur

Erytromycinebaseren[C]

0,25–0,5 g elke 6 uur

N.v.t

N.v.t

10–16,6 mg/kg elke 8 uur

of

7,5–12,5 mg/kg elke 6 uur

N.v.t

0,25 g oraal elke 6 uur

 • Voor gastro-intestinale preoperatieve darmvoorbereiding

1 g voor 3 doses

N.v.t

N.v.t

20 mg/kg voor 3 doses

N.v.t

N.v.t

Erytromycinelactobionaat

N.v.t

0,5–1 g IV elke 6 uur

1 g IV elke 6 uur

N.v.t

3,75–5,0 mg/kg IV elke 6 uur

0,5 g IV elke 6 uur

Erytromycinegluceptaat

N.v.t

0,5–1 g IV elke 6 uur

1 g IV elke 6 uur

N.v.t

3,75–5,0 mg/kg IV elke 6 uur

0,5 g IV elke 6 uur

FidaxomicinevoorClostridioides difficile(vroegerClostridium difficile) infectie

200 mg 2 maal daags gedurende 10 dagen

N.v.t

N.v.t

Op gewicht gebaseerde dosering voor zuigelingen ≥ 6 maanden en kinderen:

 • 16 mg/kg 2 maal daags gedurende 10 dagen; maximaal: 200 mg/dosis

Vaste dosering voor zuigelingen ≥ 6 maanden, kinderen en adolescenten:

 • 4 tot < 7 kg, orale suspensie: 80 mg 2 maal daags gedurende 10 dagen

 • 7 tot < 9 kg, orale suspensie: 120 mg 2 maal daags gedurende 10 dagen

 • 9 tot < 12,5 kg, orale suspensie: 160 mg 2 maal daags gedurende 10 dagen

 • ≥ 12,5 kg, orale suspensie, tabletten: 200 mg 2 maal daags gedurende 10 dagen

N.v.t

N.v.t. (minimale systemische absorptie)

Sulfonamiden Sulfonamiden Sulfonamiden zijn synthetische bacteriostatische antibiotica die op competitieve wijze de omzetting van p-aminobenzoëzuur in dihydropteroaat remmen, wat bacteriën nodig hebben voor de foliumzuursynthese en uiteindelijk... lees meer Entrimethoprim Trimethoprim en Sulfamethoxazol Trimethoprim is verkrijgbaar als afzonderlijk geneesmiddel of in combinatie met sulfamethoxazol (een sulfonamide-antibioticum). De medicijnen werken synergetisch en blokkeren opeenvolgende stappen in het bacteriële foliumzuurmetabolisme... lees meer

Sulfisoxazool

1,0 g elke 6 uur

25 mg/kg IV elke 6 uur (niet beschikbaar in de VS)

N.v.t

30–37,5 mg/kg elke 6 uur

of

20–25 mg/kg elke 4 uur

N.v.t

1 g oraal elke 12–24 uur

Sulfamethizol

0,5–1 g elke 6–8 uur

N.v.t

N.v.t

7,5–11,25 mg/kg elke 6 uur

N.v.t

N.v.t

Sulfamethoxazool

1 g elke 8–12 uur

N.v.t

N.v.t

25–30 mg/kg elke 12 uur

N.v.t

1 g oraal elke 24 uur

Trimethoprim

0,1 g elke 12 uur

of

0,2 gram per 24 uur

N.v.t

N.v.t

2 mg/kg elke 12 uur gedurende 10 dagen voor urineweginfectie

N.v.t

0,1 g oraal elke 24 uur

Trimethoprim/sulfamethoxazool[F]

0,16/0,8 g elke 12 uur

3–5 mg TMP/kg IV elke 6–8 uur

5 mg TMP/kg IV elke 6 uur

3–6 mg TMP/kg elke 12 uur

3–6 mg TMP/kg IV elke 12 uur

Niet aanbevolen als er andere alternatieven beschikbaar zijn

 • VoorPneumocystis jiroveciilongontsteking[f]

0,32/1,6 g elke 8 uur gedurende 21 dagen

5 mg TMP/kg IV elke 8 uur gedurende 21 dagen

5 mg TMP/kg IV elke 6–8 uur

5–6,6 mg TMP/kg elke 8 uur

of

3,75–5 mg TMP/kg elke 6 uur

5–6,6 mg TMP/kg IV elke 8 uur

of

3,75–5 mg TMP/kg IV elke 6 uur

Indien nodig: 5 mg TMP/kg IV elke 24 uur

of

1,25 mg TMP/kg IV elke 6 uur

Tetracyclines Tetracyclines Tetracyclines zijn bacteriostatische antibiotica die zich binden aan de 30S-subeenheid van het ribosoom, waardoor de bacteriële eiwitsynthese wordt geremd. Specifieke tetracyclines zijn Doxycycline Eravacycline (IV... lees meer

Doxycycline

0,1 g elke 12 uur

0,1 g IV elke 12 uur

0,1 mg IV elke 12 uur

Leeftijd>8 jaar:2–4 mg/kg elke 24 uur

of

1–2 mg/kg elke 12 uur

Leeftijd>8 jaar:2–4 mg/kg IV elke 24 uur

of

1–2 mg/kg IV elke 12 uur

0,1 g IV of oraal elke 12 uur

Eravacycline

N.v.t

1 mg/kg IV elke 12 uur

Hetzelfde als de dosis voor volwassenen

N.v.t

N.v.t

Hetzelfde als de dosis voor volwassenen

Minocycline

0,1 g elke 12 uur

0,1 g IV elke 12 uur

0,1 g IV elke 12 uur

N.v.t

N.v.t

0,1 g IV of oraal elke 12 uur

Omadacycline

0,45 g elke 24 uur x 2 doses, daarna 0,3 g elke 24 uur

0,2 g IV op dag 1, daarna 0,1 g IV elke 24 uur

Hetzelfde als de dosis voor volwassenen

N.v.t

N.v.t

Hetzelfde als de dosis voor volwassenen

Tetracycline[C]

0,25–0,5 g elke 6 uur

N.v.t

N.v.t

Leeftijd>8 jaar:6,25–12,5 mg/kg elke 6 uur

N.v.t

Doxycyclinein plaats daarvan gebruikt

Tigecycline

N.v.t

100 mg, daarna 50 mg (25 mg bij ernstige leverfunctiestoornissen) IV elke 12 uur

Hetzelfde als dosis voor volwassenen[g]

N.v.t

N.v.t

Hetzelfde als de dosis voor volwassenen

Anderen

Clindamycine

0,15–0,45 g elke 6 uur

0,6 g IV elke 6 uur tot 0,9 IV g elke 8 uur

0,9 g IV elke 8 uur

2,6–6,6 mg/kg elke 8 uur

of

2–5 mg/kg elke 6 uur

6,6–13,2 mg/kg IV elke 8 uur

of

5–10 mg/kg IV elke 6 uur

0,15–0,45 g oraal elke 6 uur

of

0,6–0,9 g IV elke 6–8 uur

Chlooramfenicol

0,25–1 g elke 6 uur

0,25–1,0 g IV elke 6 uur

1 g IV elke 6 uur

N.v.t

12,5–18,75 mg/kg IV elke 6 uur

0,25–1,0 g IV elke 6 uur

 • Voor meningitis

N.v.t

12,5 mg/kg elke 6 uur (maximaal: 4 g/dag)

12,5 mg/kg IV elke 6 uur (maximaal: 4 g/dag)

N.v.t

18,75–25 mg/kg IV elke 6 uur

12,5 mg/kg IV elke 6 uur (maximaal: 4 g/dag)

Colistine (polymyxine E)

N.v.t

2,5–5 mg/kg/dag IV in 2–4 doses

2,5–5 mg/kg/dag IV in 2–4 doses[g]

N.v.t

N.v.t

1,5 mg/kg elke 36 uur

De competitie

N.v.t

1500 mg als enkele dosis of 1000 mg eenmaal, gevolgd door een dosis van 500 mg 1 week later

1500 mg als enkele dosis of 1000 mg eenmaal, gevolgd door een dosis van 500 mg 1 week later

N.v.t

N.v.t

1125 mg als enkele dosis of 750 mg eenmaal, gevolgd door een dosis van 375 mg 1 week later

Daptomycine

N.v.t

4–6 mg/kg IV elke 24 uur

8–10 mg/kg IV elke 24 uur[g]

N.v.t

N.v.t

4–6 mg/kg IV elke 48 uur

Fidaxomicine

0,2 g elke 12 uur

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

0,2 g oraal elke 12 uur

Fosfomycine

Een enkele dosis van 3 g in 3-4 oz water

Niet beschikbaar in de VS

N.v.t

N.v.t

N.v.t

Een enkele dosis van 3 g in 3-4 oz water

Lefamuline

0,6 g elke 12 uur

0,15 g IV elke 12 uur

Hetzelfde als de dosis voor volwassenen

N.v.t

N.v.t

Hetzelfde als de dosis voor volwassenen

Linezolid

0,6 g elke 12 uur

0,6 g IV elke 12 uur

0,6 g IV elke 12 uur

10 mg/kg elke 8 uur

10 mg/kg IV elke 8 uur

0,6 g IV of oraal elke 12 uur

Metronidazol Metronidazol en Tinidazol Metronidazol is een bacteriedodend antibioticum. Het dringt de bacteriële celwanden binnen, verstoort het DNA en remt de DNA-synthese in bepaalde micro-organismen. Tinidazol is een verwant nitroimidazol met... lees meer

 • Voor anaërobe infectie

7,5 mg/kg elke 6 uur (niet meer dan 4 g/dag)

7,5 mg/kg IV elke 6 uur (niet meer dan 4 g/dag)

7,5 mg/kg IV elke 6 uur (niet meer dan 4 g/dag)

7,5 mg/kg elke 6 uur

7,5 mg/kg IV elke 6 uur

3,75 mg/kg IV of oraal om de 6 uur (niet meer dan 2 g/dag)

 • Voor trichomoniasis

2 g voor 1 dosis

of

0,5 g elke 12 uur gedurende 7 dagen

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

 • VoorClostridioides difficile–geïnduceerde diarree (pseudomembraneuze colitis)

0,5 g elke 6–8 uur gedurende 10–14 dagen

500 mg IV elke 6-8 uur

500 mg IV elke 6 uur

7,5 mg/kg elke 8 uur

7,5 mg/kg IV elke 6 uur

250 mg oraal of IV elke 8 uur

 • Voor amebiasis

0,5–0,75 g elke 8 uur gedurende 10 dagen, gevolgd doorparomomycineoraal 0,5 g elke 8 uur gedurende 7 dagen

0,75 g IV elke 8 uur gedurende 10 dagen, gevolgd doorparomomycineoraal 0,5 g elke 8 uur gedurende 7 dagen

0,75 g IV elke 8 uur gedurende 10 dagen, gevolgd doorparomomycineoraal 0,5 g elke 8 uur gedurende 7 dagen

11,6–16,6 mg/kg elke 8 uur gedurende 7–10 dagen

11,6–16,6 mg/kg IV elke 8 uur gedurende 7–10 dagen

N.v.t

 • Voor giardiasis

0,25 g elke 6–8 uur gedurende 5–7 dagen

N.v.t

N.v.t

5 mg/kg elke 6–8 uur gedurende 5 dagen

N.v.t

N.v.t

Nitrofurantoïnemacrokristallen

50–100 mg elke 6 uur

N.v.t

N.v.t

1,25–1,75 mg/kg elke 6 uur

N.v.t

Niet aangeraden

Nitrofurantoïnemonohydraat/macrokristallen

100 mg elke 12 uur

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

Oritavanci

N.v.t

1200 mg als enkele dosis

1200 mg als enkele dosis

N.v.t

N.v.t

1200 mg als enkele dosis

Quinupristine/dalfopristine

N.v.t

7,5 mg/kg IV elke 8–12 uur

7,5 mg/kg IV elke 8 uur

N.v.t

7,5 mg/kg IV elke 12 uur voor gecompliceerde huid- of huidstructuurinfecties

of

7,5 mg/kg elke 8 uur voor ernstige infecties

7,5 mg/kg IV elke 8–12 uur

Rifampicine[C]

 • Voor tuberculose (als onderdeel van een behandeling met 3 of 4 geneesmiddelen)

0,6 gram per 24 uur

0,6 g IV elke 24 uur

N.v.t

5–10 mg/kg elke 12 uur

of

10–20 mg/kg elke 24 uur

10–20 mg/kg IV elke 24 uur

0,3–0,6 g IV of oraal elke 24 uur

 • Voor blootstelling aan meningokokken

0,6 g elke 12 uur voor 4 doses

N.v.t

N.v.t

Leeftijd1 maand:10 mg/kg elke 12 uur gedurende 2 dagen

Leeftijd<1 maand:5 mg/kg elke 12 uur gedurende 2 dagen

N.v.t

0,6 g oraal elke 12 uur voor 4 doses

 • VoorHaemophilus influenzaeblootstelling

20 mg/kg elke 24 uur gedurende 4 dagen (niet meer dan 600 mg elke 24 uur)

N.v.t

N.v.t

20 mg/kg elke 24 uur gedurende 4 dagen

Leeftijd<1 maand:10 mg/kg elke 24 uur gedurende 4 dagen

N.v.t

20 mg/kg elke 24 uur gedurende 4 dagen (niet meer dan 600 mg elke 24 uur)

 • Voor stafylokokkeninfecties (gebruikt in combinatie met een penicilline, cefalosporine ofvancomycine)

0,3 g elke 8 uur

of

0,6–0,9 g elke 24 uur

0,3 g IV elke 8 uur

of

0,6–0,9 g IV elke 24 uur

0,3 g IV elke 8 uur

of

0,6–0,9 g IV elke 24 uur

0,3 g IV of oraal elke 8 uur

of

0,6–0,9 g IV of oraal elke 24 uur

Rifapentine

 • Voor longtuberculose (als onderdeel van een behandeling met 3 of 4 geneesmiddelen)

Initiële fase (2 maanden): 0,6 g tweemaal/week

Voortzettingsfase (4 maanden): 0,6 g eenmaal per week

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

 • Bij latente tuberculose (in combinatie metisoniazide)

0,9 g eenmaal/week (3 maanden)

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

Tedizolid

200 mg elke 24 uur

200 mg IV elke 24 uur

200 mg IV elke 24 uur

N.v.t

N.v.t

200 mg oraal of IV elke 24 uur

Telavancin

N.v.t

10 mg/kg IV elke 24 uur

10 mg/kg IV elke 24 uur

N.v.t

N.v.t

N.v.t

Vancomycine

125 mg elke 6 uur (alleen effectief bijHet is moeilijk-geïnduceerde diarree)

15 mg/kg IV elke 12 uur (vaak 1 g elke 12)

Eén keer 25 mg/kg, daarna 15–20 mg/kg IV elke 8–12 uur [g]

N.v.t

13 mg/kg IV elke 8 uur

of

10 mg/kg IV elke 6 uur

0,5–1,0 g IV elke week[u]

 • Voor meningitis[i]

N.v.t

N.v.t

15–20 mg/kg IV elke 8–12 uur[u]

N.v.t

15 mg/kg IV elke 6 uur

15 mg/kg IV elke week[u]

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated: 09/04/2023

Views: 6378

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.