Ossobuco cremolata met polenta en ratatouille (2023)


 • VOOR HET CHEF REWARDS CLUB LOYALITEITSPROGRAMMA EN HET ONLINE WINKELPLATFORM

  Inhoud:

  1. Algemeen
  2. Aankoop via de onlineshop
  2.1. bestelproces
  2.2. Afronding en verwerking van de bestelling
  3. Deelname aan het loyaliteitsprogramma
  4. Scoresystemen
  4.1. Programma voor het verzamelen van codes (“Verzamel en beveilig bonussen”) (wordt stopgezet vanaf 01/01/2018!)
  4.2. Online-winkel Treueprogramm
  4.2.1. Verzamelen door te kopen
  4.2.2. Verzamel via speciale promoties
  5. Onderscheidingen
  5.1. eigendomsvoorbehoud
  5.2. Garantie en herroeping
  6. Wijziging van de AV
  7. Annulering en beëindiging van het loyaliteitsprogramma/onlineshopaccount
  8. Communicatie
  9. Beperkingen van aansprakelijkheid
  10. Privacy

  1. Algemeen

  Op deelname van klanten aan het loyaliteitsprogramma/onlineshop van Unilever Food Solutions (hierna “UFS”) zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Als onderdeel van ons loyaliteitsprogramma kunnen deelnemers loyaliteitspunten verzamelen door te winkelen in de onlineshop. Het codeverzamelingsprogramma wordt stopgezet op 1 januari 2018 (meer details over de transitie onder punt 4.1.). Door een aankoop te doen via de onlineshop neemt de klant automatisch deel aan het loyaliteitsprogramma van de onlineshop of schakelt hij, als hij eerder heeft deelgenomen aan het codeverzamelprogramma, automatisch over naar het loyaliteitsprogramma van de onlineshop. Een vrijwillige wijziging van het codeverzamelingsprogramma naar het onlineshoployaliteitsprogramma is op elk moment mogelijk tot 31 december 2017. De verzamelde loyaliteitspunten geven de deelnemers recht op het kopen van voordelen in natura voor hun bedrijf uit de UFS-catalogus. Het loyaliteitsprogramma is uitsluitend gericht op klantbedrijven. Een bevoordeling van individuele medewerkers van de klanten en medewerkers van onze handelspartners is uitgesloten.

  Particulieren kunnen niet deelnemen aan het loyaliteitsprogramma/onlineshop. Alleen bedrijven gevestigd in Zwitserland kunnen deelnemen.

  2. Aankoop via de onlineshop

  UFS biedt klanten de mogelijkheid om UFS-producten geschikt voor de horeca online te bestellen en te profiteren van het UFS loyaliteitsprogramma.

  Het door de klanten samengestelde winkelwagentje wordt vervolgens doorgestuurd naar de groothandelspartners van hun keuze.

  Er is een online winkel beschikbaar voor klanten op www.unileverfoodsolutions.ch/productoverview, waar zij informatie kunnen verkrijgen over UFS-producten.

  2.1. bestelproces

  Nadat ze hun leverancier hebben geselecteerd, kunnen klanten de gewenste producten in hun winkelwagen plaatsen. De klanten krijgen de vrijblijvende adviesprijzen van UFS te zien. Als de geselecteerde groothandelspartner een eigen webshop heeft met een interface naar de onlineshop van UFS, kan de klant inloggen op de webshop van de groothandel en zo de aankoop voortzetten op basis van de individueel onderhandelde prijzen. Anders kan hij als gast doorgaan door de RRP's (aanbevolen verkoopprijzen) weer te geven.

  Als de klant zijn winkelwagen heeft samengesteld en al geregistreerd is, moet hij inloggen met zijn toegangsgegevens om zijn bestelling te plaatsen. Indien hij nog niet geregistreerd is, moet hij zich eerst registreren met de volgende gegevens (e-mailadres, naam en adres van het bedrijf, voor- en achternaam van de klant, telefoonnummer, naam en vestigingsplaats van de leverancier, klantnummer van de leverancier) . Als er een interface beschikbaar is, kunnen klanten overschakelen naar de webshop van de door hen geselecteerde groothandel en daar de aankoop voltooien, anders wordt de bestelling doorgestuurd naar de leverancier en per e-mail bevestigd.

  Als de klant van de groothandelspartner met een interface al aan het begin van het bestelproces met zijn gegevens inlogt, worden vanaf dat moment zijn individueel onderhandelde prijzen aan hem getoond. De klanten van de groothandelspartners zonder een dergelijke interface kunnen ook na het inloggen alleen de vrijblijvende prijzen van UFS zien. Om de bestelling af te ronden hoeven de ingelogde klanten zich dan niet meer te registreren.

  Bij aanmelding of uiterlijk bij het plaatsen van de bestelling moet – indien er meerdere mogelijke locaties zijn – de gewenste locatie voor bezorging van de bestelling worden geselecteerd.

  Bij sommige groothandelspartners is het noodzakelijk om de toegangsgegevens voor de onlineshop van de groothandelspartner in te voeren, zodat de klantspecifieke prijsvoorwaarden voor de deelnemer zichtbaar zijn. Voor alle andere groothandelspartners waarvoor het niet nodig is om de toegangsgegevens voor de onlineshop van de partner in te voeren, worden de UFS-adviesprijzen weergegeven. De definitieve prijzen die eerder tussen de klant en zijn leverancier zijn onderhandeld, worden rechtstreeks aan de klant gefactureerd nadat de bestelling naar de geselecteerde leverancier is verzonden. UFS is niet betrokken bij de groothandelsprijzen.

  2.2. Afronding en verwerking van de bestelling

  In de winkelwagen kunt u de bestelling nogmaals controleren en aanpassen. Door het invoeren van "overhandiging aan de leverancier" wordt de bestelling afgerond en aan de leverancier overgedragen. Nadat de winkelwagen naar de leverancier is verzonden, wordt er per e-mail een bevestiging van de bestelling verzonden.

  Levering en facturering gebeuren door de door de klant geselecteerde groothandel. De bindende prijzen en leveringsvoorwaarden worden bepaald door de betreffende dealer. Het koopcontract wordt afgesloten met de betreffende groothandel, UFS biedt uitsluitend een platform aan dat online aankopen bij de groothandel mogelijk maakt.

  (Video) Gennaro's Awesome Ossobuco

  3. Deelname aan het loyaliteitsprogramma

  Om deel te nemen aan het loyaliteitsprogramma moet u zich registreren op www.unileverfoodsolutions.ch/treueprogramm en akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

  Deelname aan het loyaliteitsprogramma en speciale promoties is automatisch. Als de deelnemer aan het codeverzamelprogramma een aankoop doet via de onlineshop, schakelt hij bij de aankoop automatisch over naar het onlineshoployaliteitsprogramma. Zijn gebruikersprofiel met de verzamelde spaarpunten uit het codeverzamelprogramma blijft ook na beëindiging van het codeverzamelprogramma bestaan. Vanaf 1 januari 2018 verzamelt hij alleen nog maar loyaliteitspunten via het loyaliteitsprogramma van de onlineshop.

  UFS zal een loyaliteitspuntenaccount aan de deelnemer toekennen in zijn online klantaccount zodra de registratie is voltooid.

  Per deelnemend bedrijf kan slechts één spaarpuntenrekening worden geopend.

  De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij/zij bij inschrijving heeft verstrekt. De deelnemer is daarom verplicht om de registratiegegevens correct in te voeren en eventuele wijzigingen in het online klantaccount onverwijld door te voeren. Het opgegeven adres moet het postadres van het deelnemende bedrijf zijn. Anders kan er geen goede deelname aan het loyaliteitsprogramma plaatsvinden. In het bijzonder is UFS niet verantwoordelijk voor de nadelige gevolgen van ontbrekende of onjuiste informatie (bijvoorbeeld het versturen van de beloning naar de verkeerde plaats).

  Dit geldt ook voor de veilige opslag van toegangsgegevens. Indien de deelnemer constateert dat een ander kennis heeft genomen van zijn toegangsgegevens of het vermoeden bestaat dat deze worden misbruikt, is de deelnemer verplicht UFS hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

  4. Scoresystemen

  4.1. Programma voor het verzamelen van codes (“Verzamel en beveilig bonussen”) (wordt stopgezet vanaf 01/01/2018!)

  Vanaf 1 augustus 2017 is een nieuwe registratie voor het codeverzamelingsprogramma niet meer mogelijk. Alleen klanten die al geregistreerd zijn, kunnen deelnemen aan het programma. U kunt tot en met 31 december 2017 overstappen naar het online shop loyaliteitsprogramma, waarbij de tot nu toe verzamelde loyaliteitspunten in uw gebruikersprofiel blijven staan.

  Loyaliteitspunten van deelnemers die niet vóór 31 december 2017 zijn overgestapt naar het loyaliteitsprogramma van de onlineshop, kunnen na de overstap nog steeds worden ingewisseld voor beloningen. Ze verzamelen echter geen loyaliteitspunten meer via het codeverzamelingsprogramma.

  Voor bestaande klanten geldt het volgende:

   Bij het invoeren van de code worden de bijbehorende punten automatisch aan de deelnemer toegekend. Per kg product worden 10 punten toegekend.

   Als de klant een online aankoop doet, schakelt hij automatisch over naar het loyaliteitsprogramma van de online shop. Zijn spaarpuntenrekening blijft behouden; de nieuw verzamelde spaarpunten in de onlineshop worden opgeteld bij de reeds verzamelde spaarpunten. Vanaf dit moment verzamelt de deelnemer uitsluitend via het onlineshopprogramma loyaliteitspunten. Het is dan niet meer mogelijk om via het codeverzamelprogramma een code in te voeren. Alle stickers op de UFS-producten verliezen hun geldigheid eind 31 december 2017.

   Om veiligheidsredenen is het aantal ingevoerde codes per dag beperkt tot 50.

   Een gebruiker wordt voor één dag geblokkeerd nadat hij 5 keer een code verkeerd heeft ingevoerd.

  4.2. Online-winkel Treueprogramm

  4.2.1. Verzamelen door te kopen

  (Video) How to Prepare II Ossobuco alla Milanese I Gremolata I Cuisine of Lombard II By Chef Ramy´s Kitchen

  De loyaliteitspunten worden uitsluitend aan de deelnemer toegekend voor de voltooide aankoop van UFS-producten via de UFS-webshop. Voor elke 1 Zwitserse frank van het definitieve bestelbedrag wordt 1 punt toegekend.

  Er kunnen geen loyaliteitspunten worden toegekend voor bestellingen die zijn geplaatst vóór inschrijving in het loyaliteitsprogramma van de online winkel. Bij een aankoop in de onlineshop neemt de deelnemer automatisch deel aan het loyaliteitsprogramma van de onlineshop. Als de deelnemer eerder heeft deelgenomen aan het codeverzamelprogramma, schakelt hij bij aankoop automatisch over naar het onlineshoployaliteitsprogramma.

  Het aantal spaarpunten dat moet worden toegekend, wordt aan de deelnemer meegedeeld in het onlineaccount en als onderdeel van het bestelproces in het winkelwagentje.

  Verzamelde loyaliteitspunten worden voorlopig altijd aan de deelnemer bijgeschreven. Tijdelijke loyaliteitspunten worden vermeld op het online account. Afstoting en definitieve creditering is pas mogelijk na de definitieve bestelling in de groothandel.

  Unilever Food Solutions kan tijdelijke en definitieve loyaliteitspunten annuleren indien

  • de eisen voor het krediet volgens de bovengenoemde punten zijn niet meer van toepassing

  • er is een onjuiste invoer gemaakt

  • de deelnemer de deelnamevoorwaarden schendt

  • er sprake is van misbruik door de deelnemer

  • de deelnemer heeft ervoor gekozen bepaalde producten te verdienen via het codeverdienprogramma om dubbele boekingen te voorkomen.

  4.2.2. Verzamel via speciale promoties

  Het is mogelijk om punten te verzamelen via aankooponafhankelijke spaarpuntencampagnes, die hieronder worden vermeld:

  - Er zijn eenmalig 30 punten voor het invullen van het bestaande klantprofiel.

  - Het is mogelijk om extra punten te verzamelen met tijdelijke, tijdelijke promoties. Dergelijke campagnes worden binnen een bepaalde periode uitgevoerd en aangekondigd op de aangewezen mediaportals van UFS of UFS-samenwerkingspartners. Meer informatie over deze acties vindt u in de afzonderlijke deelnamevoorwaarden voor de betreffende actie.

  5. Onderscheidingen

  Door het inwisselen van loyaliteitspunten kan de deelnemer bonussen in natura kopen zodra op de loyaliteitspuntenrekening het aantal loyaliteitspunten staat dat uiteindelijk op de betreffende bonus is bijgeschreven.

  De bonuscatalogus is geldig totdat deze wordt ingetrokken of totdat een nieuwe catalogus wordt gepubliceerd en bevat nog geen bindend aanbod van UFS. Individuele beloningen zijn mogelijk niet op voorraad en niet beschikbaar. UFS behoudt zich het recht voor om het aantal benodigde punten voor de prijzen te wijzigen.

  Om de loyaliteitspunten in te wisselen, moet de deelnemer de geselecteerde award bij UFS bestellen. Dit kan alleen via het online klantaccount en de bijbehorende bonuspagina's op de UFS-website. Om technische redenen is een telefonische of schriftelijke verwerking niet mogelijk. De bestelling wordt voor verwerkingsdoeleinden doorgestuurd naar een bedrijf dat belast is met de levering.

  (Video) Binging with Babish: Osso Buco from The Office

  Alleen punten die definitief (niet voorlopig) zijn bijgeschreven, kunnen worden ingewisseld

  De acceptatie van de premiumbestelling vindt plaats wanneer de goederen door UFS worden verzonden of een opdrachtgevend servicebedrijf of door persoonlijke bezorging door een UFS-vertegenwoordiger. Indien mogelijk wordt aan de hand van een schriftelijke ontvangstbevestiging vastgesteld dat de beloning of voucher namens en voor rekening van het deelnemende bedrijf door de ontvanger is ontvangen.

  Tenzij anders vermeld, kunnen de awards alleen worden gekocht onder de gecommuniceerde algemene voorwaarden. De awards kunnen alleen naar het afleveradres van de klant in Zwitserland worden verzonden. Een contante uitbetaling van de loyaliteitspunten is uitgesloten.

  Tenzij anders overeengekomen, moeten claims voor niet-contante bonussen tegen UFS worden ingediend.

  Indien de klant de premium niet accepteert of indien levering van de bestelde premium niet mogelijk is omdat bijvoorbeeld een onjuist adres is opgegeven, zijn de kosten voor een retourzending of een nieuwe zending voor rekening van de klant.

  5.1. eigendomsvoorbehoud

  Alle geleverde beloningen (door UFS of de opdrachtgevende leverancier) blijven eigendom van UFS totdat de loyaliteitspunten volledig zijn ingewisseld.

  5.2. Garantie en herroeping

  In principe kunnen premies niet worden geretourneerd of geruild, met uitzondering van claims die voortvloeien uit gebreken en in wettelijk verplichte gevallen, die rechtstreeks aan de leverancier moeten worden gericht.

  6. Wijziging van de AV

  UFS behoudt zich het recht voor om deze AV te wijzigen. De klant wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. De wijziging van de AV wordt geacht te zijn goedgekeurd als de klant niet binnen 4 weken na kennisgeving van de wijziging bezwaar maakt. Bij bezwaar zal UFS het loyaliteitsprogramma met de deelnemer beëindigen.

  7. Opzegging en beëindiging van het loyaliteitsprogramma/onlineshopaccount

  De deelnemer kan de deelname op ieder moment beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Opzegging vindt plaats door uitschrijven uit het loyaliteitsprogramma en/of webshopaccount door middel van een schriftelijke mededeling aanservice.ufs@unilever.com. De volgende informatie is verplicht: aanhef, voornaam, achternaam, gebruikersnaam, evenals nauwkeurige informatie over de vraag of alleen de deelname aan het loyaliteitsprogramma moet worden stopgezet of dat ook het onlineshopaccount moet worden gedeactiveerd. Als alternatief kan het loyaliteitsprogramma ook direct via het onlineshopaccount onder “Mijn account” worden gedeactiveerd. UFS behoudt zich het recht voor om bij beëindiging per e-mail nadere gegevens op te vragen ter controle van de aanspraak. Bij opzegging door de deelnemer komen bestaande spaarpunten te vervallen. UFS kan de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Binnen deze periode kan de deelnemer eventuele resterende loyaliteitspunten inwisselen voor beloningen, anders vervallen deze. Als de beëindiging om een ​​goede reden plaatsvindt (bijvoorbeeld als er transacties alleen door de deelnemer in aanwezigheid zijn uitgevoerd, diensten worden geannuleerd om loyaliteitspunten te stelen, openstaande claims worden niet verrekend), kan UFS de deelnamerelatie schriftelijk beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn. onder opgave van redenen worden beëindigd. Alle tot dan toe verdiende loyaliteitspunten komen te vervallen.

  UFS behoudt zich het recht voor om het loyaliteitsprogramma te beëindigen met een redelijke opzegtermijn of, indien er goede redenen zijn, zonder een dergelijke kennisgeving. In dit geval komen alle verworven loyaliteitspunten die op het moment van beëindiging niet zijn ingewisseld, te vervallen.

  8. Communicatie

  Alle contractuele informatie wordt uitsluitend via onze website of per e-mail gecommuniceerd. Hieronder vallen ook meldingen van wijzigingen in de Algemene Voorwaarden of beëindiging. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van een geldig e-mailadres.

  Door u te registreren, geeft u UFS toestemming om u per e-mail communicatie over het loyaliteitsprogramma (bijvoorbeeld meldingen over boekingen, accountsaldo, verlopen van punten, wijzigingen in de deelnamevoorwaarden, nieuws, promoties, etc.) te sturen.

  UFS garandeert niet dat haar webserver te allen tijde beschikbaar zal zijn. Evenzo kan de succesvolle bezorging van bovengenoemde e-mails om technische redenen niet worden gegarandeerd. De deelnemer is ervoor verantwoordelijk dat e-mails van UFS niet worden geblokkeerd door e-mailfilters van klanten of providers. UFS verstuurt de e-mails in de gebruikelijke formaten.

  (Video) The most amazing MICHELIN STAR OSSOBUCO at 'Brasserie Julie' in Belgium

  9. Beperkingen van aansprakelijkheid

  De volgende aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, noch op letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

  Ongeacht de juridische reden zijn claims voor schadevergoeding tegen UFS en haar plaatsvervangende agenten beperkt tot het bedrag van de schade die UFS redelijkerwijs had kunnen verwachten op het moment dat het contract werd gesloten. Indien de schade niet voortvloeit uit de schending van een wezenlijke contractuele verplichting, is de schadevergoeding beperkt tot maximaal tien maal het bedrag van de bestelwaarde.

  10. Privacy

  De actuele gegevensbeschermingsverklaring van UFS is van toepassing.

  (http://www.unileverprivacypolicy.com/de_ch/Policy.aspx)

  De deelnemer geeft er toestemming voor dat de groothandel de gegevens die ten grondslag liggen aan zijn bestelling (via het UFS onlineshopplatform) in de vereiste omvang aan UFS doorgeeft in het kader van de verwerking van de onderlinge contractuele afspraken.

  Als u bonuspunten inwisselt, worden de volgende gegevens (titel, voornaam, achternaam, adres) doorgestuurd naar de aanbieder van de niet-contante bonus.

  Unilever Schweiz GmbH Bahnhofstraße 19

  8240 Thayngen

  Zwitserland/Zwitserland

  Contact via e-mail:

  service.ufs@unilever.com

  Links naar de landspecifieke onlineshop:

  www.unileverfoodsolutions.ch

  Link naar het UFS-loyaliteitsprogramma:

  www.unileverfoodsolutions.ch/treueprogramm

 • Videos

  1. Ossobuco Milanese style - Original Italian recipe
  (Giallozafferano Italian Recipes)
  2. Ossobuco with Risotto Recipe - OrsaraRecipes
  (OrsaraRecipes)
  3. The Best Italian Dishes | Veal Osso Buco with Risotto alla Milanese by Lounging with Lenny
  (Lounging with Lenny)
  4. THE BEST OSSO BUCO RECIPE ? BEEF SHANKS #shorts
  (Cooking With Fire)
  5. OSSOBUCO SANDWICH #shorts #asmr
  (Giallozafferano Italian Recipes)
  6. Ossobuco With Gremolata in Evvoli pressure cooker 10 in 1 by Chef Victoria
  (Evvoli)

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Tuan Roob DDS

  Last Updated: 09/08/2023

  Views: 6360

  Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

  Reviews: 93% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Tuan Roob DDS

  Birthday: 1999-11-20

  Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

  Phone: +9617721773649

  Job: Marketing Producer

  Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

  Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.